- Vi kan MultiSoft -
Finbeck as
Ring 930 22 698
terje.christensen@finbeck.no
MultiSoft er et materialadministrasjonsystem forkortet til MA. Det er ikke et MPS system da MultiSoft IKKE tar hensyn til knappe faktorer. Med knappe faktorer menes for eksempel at en maskin ikke kan produsere mer enn x antall enheter i timen osv.

Modulen er bygget opp rundt varestrukturer som du begynner å produsere. En struktur består av en eller flere ingredienser, råvarer, som kan være en tjenestevare, egenprodusert, kjøpt vare, halvfabrikat eller ferdigvare.
I MultiSoft benytter vi begrepet monteringsvarer når en produksjon blir montert sammen til et sluttprodukt. Produktet ferdigmeldes og “går” inn på lageret før det eventuelt selges som det produktet det er montert sammen til. Det er også mulig å skrive ut og rekalkulere alle strukturer, samt å vise spørrebildet "Saldo i tid".
En varestruktur kan bestå av ingredienser i opptil ni forskjellige nivåer. Når du registrerer at du ønsker å sette i gang en produksjon angir du enten når produksjonen skal starte eller når du ønsker at den skal være ferdig. MultiSoft vil da kunne bergene hva som medgår i produksjonen og sjekke at du har alle ingredienser tilgjengelige. Mangler du ingredienser vil MultiSoft foreslå å bestille disse slik at de er tilgjengelige når de skal benyttes i produksjonen.


MultiSoft produksjon er en super modul for produksjonsbedrifter som ikke har behov for store MPS systemer. Systemet dekker behovet for de som ønsker å ha full kontroll på lageret slik at de har ingredienser tilgjengelige når produksjonen starter.

Vi avholder kurs for å utnytte systemets funksjonalitet fullt ut.
finbeckas009015.jpg finbeckas009014.jpg MultiSoft - Eksperthjelp finbeckas009013.gif finbeckas009012.jpg finbeckas009011.gif finbeckas009010.jpg finbeckas009009.gif finbeckas009008.jpg finbeckas009007.gif finbeckas009006.jpg finbeckas009005.gif
Nedlastning
Linker
Om oss
Kontakt oss
finbeckas009004.jpg finbeckas009003.gif
Forum
Tjenester
finbeckas009002.jpg